Derin Çekme Presleri


Yıllardır derin çekme işlerinde kullanılan hidrolik preslere kıyasla, derin çekme transfer presi ile yüksek üretim hızı ve yüksek ürün hassasiyeti elde etmek çok daha kolay ve ucuzdur. Benzersiz pres mekanizması ile sistemde kullanılacak regenerative inverter yardımıyla parçanın şekillendirilmesi için gerekli enerjinin büyük bir kısmını (yarısından fazlasını) alt çıkarıcı potların yay gibi davranması sonucu, biriken enerji pres koçunun geri dönüşünü hızlandırarak volanın hızlanmasını sağlayıp daha az enerji tüketimi ile bir sonraki baskı için enerji toplaması sağlanır. Hidrolik presler de ise bu karşı kuvvet sönümlendiği için geri kazanma şansı bulunmamakta olup aynı iş için hidrolik preslerde harcanan birim enerji daha fazla olmaktadır.

Ayrıca hidrolik presler de kullanılan karmaşık hidrolik tesisat sonucu oluşan yağ kaçakları, hidrolik yağ sarfiyatı ve hidrolik pompaların çıkardığı gürültü de çevreyi olumsuz etkileyen unsurlardır. Üç eksen transfer sistemi ile hidrolik preslerde birkaç operasyonda yapılan işleri transfer kalıpları yardımıyla tek bir preste toplamak daha az eleman, pres, yer ve enerji kullanılarak daha verimli ve rekabetçi üretim gerçekleştirmek mümkündür.

Kullanım alanı Filtre, Mutfak eşyası, Elektrik motor kapakları vb. sektörlerdeki derin çekme işlerinde...